Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Marzenia o miłości i radości...

„Trudno jest żyć bez radości. Codzienność wydaje się wtedy szara, a zwykłe obowiązki stają się nieznośnym ciężarem. Nic i nikt nas nie cieszy.
Im więcej w nas smutku, tym bardziej tęsknimy za radością, a jednocześnie tym bardziej uświadamiamy sobie to, że należy ona nie tylko do
najbardziej upragnionych, ale też do najbardziej deficytowych dóbr na tej ziemi. (…) Radość nie jest ani sensem, ani celem naszego życia,
ale daje nam umocnienie, którego potrzebujemy, by wytrwać w miłości do końca."
Fr. książki: pt. „Niezawodna radość” (Wyd. eSPe, Kraków 2007)

piątek, 1 stycznia 2010

Magdalena Korzekwa - biografia

Magdalena Korzekwa

Pochodzi z Boronowa. Ukończyła IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie. Od 2008 r. studiuje w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jej kierunki dyplomowe to prawo i psychologia.

Telewizja

W 2000 r., wygrała casting na prowadzącą telewizyjny program „Ziarno” (TVP 1). Pokonała kilkuset kandydatów. Następnie przez 5 lat występowała w programie, pełniąc rolę prezenterki i aktorki oraz prowadząc wywiady. Występowała m.in. wraz z Mariolą Kłos, bpem Antonim Długoszem, Józefem Miką, Katarzyną Łaniewską.

Dziennikarstwo i publicystyka

W 2005 r. opublikowane zostały jej pierwsze teksty publicystyczne. W tym samym roku ukazała się pierwsza książka 16-letniej wówczas autorki - „Radość przyjaźni” (Wyd. Jedność, Kielce, 2005). Zarówno ta książka, jak i następne, rozeszły się w kilkutysięcznych nakładach. Po udanym debiucie ukazały się kolejne książki jej autorstwa, z których najważniejsza to „Niezawodna radość” (Wyd. eSPe, Kraków 2007). Obecnie jest autorką 12 książek, w których pisze o sztuce życia, wychowaniu i aktualnych problemach społecznych. Ponadto opublikowała dotąd blisko 100 artykułów w czasopismach naukowych i publicystycznych. Wiele tekstów doczekało się wielokrotnych przedruków.

Książki:

M. Korzekwa, Niezawodna radość, eSPpe, Kraków, 2007
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Radość przyjaźni, Jedność, Kielce 2005
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Radość mądrości, Jedność, Kielce 2006
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Przyjaźń, Salwator, Kraków 2007
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Miłość jest poezją, Pomoc, Częstochowa 2007
Korzekwa, M. Dziewiecki, Jedność, Świętość. Marzenia Boga o człowieku, Kielce 2007
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, krajobrazy radości, TUM, Wrocław 2007
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Radość , Kraków 2008
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Mądrość prawdy, Pomoc, Częstochowa 2009
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Błogosławieństwo i życie, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa, 2009
M. Korzekwa, Ogrody nastrojów, Pomoc, Częstochowa 2010
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Bóg, człowiek i miłość, Fundacja Nasza Przyszłość, 2010

Konferencje i festiwale


W wieku 10 lat po raz pierwszy poprowadziła samodzielnie festyn organizowany przez szkołę podstawową, do której uczęszczała.
Od 2009 roku prowadzi na uczelniach warszawskich konferencje, organizowane przez ASK Soli Deo i inne  organizacje. Prowadziła także wiele innych imprez dla szerokiej rzeszy odbiorców, m.in. festiwal misyjny pt. „Bóg mnie kocha” (2009), zorganizowany przez Fundację Polską Raoula Follereau oraz koncert z udziałem zespołu „Ziarno” i Tomasza Kamińskiego w Radomiu (2009 r.).

Nagrody i wyróżnienia

Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego, Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy. Od dzieciństwa wyróżniała się osiągnięciami w nauce oraz najwyższymi stopniami. Laureatka kilkudziesięciu konkursów i olimpiad, w tym literackich, recytatorskich, filozoficznych, matematycznych, ekologicznych i wielu innych. Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo na Uniwersytecie Warszawskim w 2010 r.


Największy zbiór tekstów Magdaleny Korzekwy:
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/autorzy/korzekwa.html