Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Marzenia o miłości i radości...

„Trudno jest żyć bez radości. Codzienność wydaje się wtedy szara, a zwykłe obowiązki stają się nieznośnym ciężarem. Nic i nikt nas nie cieszy.
Im więcej w nas smutku, tym bardziej tęsknimy za radością, a jednocześnie tym bardziej uświadamiamy sobie to, że należy ona nie tylko do
najbardziej upragnionych, ale też do najbardziej deficytowych dóbr na tej ziemi. (…) Radość nie jest ani sensem, ani celem naszego życia,
ale daje nam umocnienie, którego potrzebujemy, by wytrwać w miłości do końca."
Fr. książki: pt. „Niezawodna radość” (Wyd. eSPe, Kraków 2007)

niedziela, 20 marca 2011

TEKSTY

  • Największy zbiór tekstów w Internecie:


  • Od kilku lat zajmuję się pisaniem artykułów dla różnego rodzaju czasopism. Wklejam listę tytułów większości czasopism, w których publikowałam już teksty. Wklejam też prawie kompletną bibliografię moich tekstów (stan na lipiec 2010 r. Informacji o szczegółach dotyczących tekstów oraz o nowszych publikacjach chętnie udzielę indywidualnie.


  • Do tej pory publikowałam m. in. w pismach o tytułach: „Przewodnik Katolicki” (cykl felietonów na tematy związane z wiarą, budowaniem relacji interpersonalnych oraz innymi problemami młodzieży), „Sygnały troski”, „Trzeźwymi bądźcie”, „Wzrastanie”, „Niedziela”, „Promyk jutrzenki”,  „Głos dla Życia”, „Homo Dei”, „Idziemy”, „Katecheta”, „Kwartalnik edukacyjny”, „Magazyn Familia”, „Mały Gość Niedzielny” (strona www), „Mały Przewodnik Katolicki”,  „Mini Gazetka Historyczna” , „Moja Rodzina”, „Nasz Droga”, „Nasz Dziennik”, „Obecni”, „Rodzina Radia Maryja”, „Wspólny dom”, „Wychowawca”, „Zeszyty formacji katechetów”, „Zwycięstwo Niepokalanej” , „Żyć Ewangelią”, „Źródło”, Wstęp do książki polskiego wydania książki niemieckich autorów, Lindy Jarosh i Anselma Grüna „Królowa i kobieta dzika“, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006; Oprócz tego moje teksty znalazły się w książkach takich jak m.in., M. Dziewiecki, Młodzi pytają o Boga, człowieka i chrześcijaństwo, Salwator, Kraków 2007, s. 178 194. w: M. Dziewiecki, Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008, w: ks. Bogdan Bartołd (red.), Dziękujmy Bogu, Program Duchowy 28. WAPM, Podręcznik do wychowania obywatelskiego, WSiP, 2009; „Co piszczy w trawie”, „Luz News” (może średnio pasuje wpisanie tutaj tej szkolnej gazety, ale fakt, że byłam jej redaktorem naczelnym i prawie jedynym autorem, a także to, że zabawa podczas jej tworzenia była fantastyczna, przypominam ją tutaj)  • Największy zbiór tekstów w Internecie:

Czytelnia portalu OPOKA

  • Artykuły opublikowane w dziale dla młodzieży tygodnika „Przewodnik Katolicki”:

Niezwykła przyjaźń, w:  Przewodnik Katolicki, nr 9/2009, s. 46-47
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/niezwykla_przyjazn.html

Nadzieja, która nie zawodzi, w: Przewodnik Katolicki, nr 13/2009, s. 46-47
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/nadzieja_ktora_nie_zawodzi.html

Miłość: dobra mądrość i mądra dobroć, w: Przewodnik Katolicki, nr 18/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/milosc_dobra_madrosc_i.html

Demokracja ocenzurowana, w: Przewodnik Katolicki, nr 28/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/demokracja_ocenzurowana.html

Dojrzałość, czyli władza nad własną wolnością, w: Przewodnik Katolicki, nr 32/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/dojrzalosc_czyli_wladza_nad.html

Modlitwa: komunikowanie miłości, w: Przewodnik Katolicki, nr 34/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/modlitwa_komunikowanie_milosci.html

Moc miłości, w: Przewodnik Katolicki, nr 38/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/moc_milosci.html

Młodość i priorytety, w: Przewodnik Katolicki, nr 40/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/mlodosc_i_priorytety.html

Przeznaczenie czy osobista decyzja, w: Przewodnik Katolicki, nr 44/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/przeznaczenie_czy_osobista_decyzja.html

Zaborcza miłość, w: Przewodnik Katolicki, nr 46/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/zaborcza_milosc.html

Okno, szyba czy horyzont, w: Przewodnik Katolicki, nr 50/2009, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/okno_szyba_i_horyzont.html

Czas i miłość, w: Przewodnik Katolicki, nr 1/2010, s. 48-49
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/czas_i_milosc_.html

Radość i karnawał, w: Przewodnik Katolicki, nr 3/2010, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/radosc_i_karnawal.html

Świętość i wolność, w: Przewodnik Katolicki, nr 5/2010, s. 46-47.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/swietosc_i_wolnosc.html

O jakich mężczyznach marzą kobiety?, w: Przewodnik Katolicki, nr 9/2010, s. 48-49
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/o_jakich_mezczyznach_marza.html

Poczuć głód dobra!, Przewodnik Katolicki, nr 11/2010, s. 48-49
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/poczuc_glod_dobra.html

Czy istnieje rzeczywistość?, w: Przewodnik Katolicki, nr 14/2010, s. 48-49.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/czy_istnieje_rzeczywistosc.html

Tłum czy osoba?, w: Przewodnik Katolicki, nr 19/2010, s. 48-49.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/tlum_czy_osoba_.html

Więź czy uwięzienie?, w: Przewodnik Katolicki, nr 21/2010, s. 48-49.

ASK Soli Deo: Życie jest piękne!, w: Przewodnik Katolicki, nr 21/2010, s. 32.

Uczucia są ważne, w: Przewodnik Katolicki, nr 24/2010, s. 48-49
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/uczucia_sa_wazne.html

Wola Boga i wolność człowieka, w: Przewodnik Katolicki, nr27/2010, s. 48-49.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/wola_boga_i_wolnosc.html

Zakochanie, miłość i RADOŚĆ, w: Przewodnik Katolicki, nr 28/2010, s. 48-49
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/zakochanie_milosc_i_radosc.html

Łaska, miłość i wolność, w: Przewodnik Katolicki, nr 30/2010, s. 48-49.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/laska_milosc_i_wolnosc.html

Miłość wyzwala, w: Przewodnik Katolicki, nr 35/2010, s. 48-49.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/milosc_wyzwala.html

Czułość i seksualność, w: Przewodnik Katolicki, nr 37/2010, s. 48-49.
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/czulosc_i_seksualnosc.html

Wartości chronią człowieka, w: Przewodnik Katolicki, nr 42/2010, s. 48-49
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/wartosci_chronia_czlowieka.html

I (niepotrzebnie) zamieszkali razem, w: Przewodnik Katolicki, nr 1/2011, s. 48-49
http://www.przk.pl/nr/mlodziez/i_niepotrzebnie_zamieszkali_razem.html  • Publikacje

1. Książki:
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Radość przyjaźni, Jedność, Kielce 2005.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Radość mądrości, Jedność, Kielce 2006.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Przyjaźń,  Salwator, Kraków 2007.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Świętość. Marzenia Boga o człowieku, Jedność, Kielce 2007.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Miłość jest poezją, POMOC, Częstochowa 2007.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, kRAJobrazy radości, TUM, Wrocław 2007.
M. Korzekwa, Niezawodna radość, eSPe, Kraków, 2007.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Radość, Salwator, Kraków 2008.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Mądrość prawdy, POMOC, Częstochowa 2009.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Błogosławieństwo i życie, Wyd. Sióstr Loretanek 2009.
M. Korzekwa, Ogrody nastrojów, POMOC, Częstochowa 2010.
M. Korzekwa, M. Dziewiecki, Bóg, człowiek i miłość, Fundacja Nasza Przyszłość, 2010


2. Artykuły w publikacjach książkowych i czasopismach:

2005   

1    Jan Paweł II i lusterko sumienia, w: Niedziela, nr 17/2005, s. 20
1.    Jak złowił mnie Jezus?, w: Mały Przewodnik Katolicki, nr 4/2005, s. 7
2.    3. Wygrać życie doczesne i wieczne, wywiad z ks. M. Dziewieckim, w: Niedziela, nr 15/2005, s. 12
3.    Z życia do Życia, w: Wychowawca, nr 5/2005, s. 6
4.    Ewangeliczna mentalność zwycięzcy, wywiad z ks. M. Dziewieckim, w: Wychowawca, nr 5/2005, s. 22-23
5.    Jan Paweł II i lusterko sumienia, w: Promyk Jutrzenki, nr 5/2005, s. 6
6.    Jan Paweł II i tajemnica światła, w: Katecheta, nr 5/2005, s. 7-8
7.    Jan Paweł II i lusterko sumienia, w: Mały Gość Niedzielny, nr 6/2005,  s. 6-7
8.    Jan Paweł II i tajemnica światła, w: Zwycięstwo Niepokalanej, nr 2/2005, s. 13
9.    Lusterko sumienia, w: Wspólny dom, nr 2 (6)/2005, s. 4
10.    Jan Paweł II i lusterko sumienia, w: Homo Dei, nr 3/2005 (276), s 27-28
11.    Być tolerancyjnym…, w: Nasz Dziennik, nr 172/2005 (2277), (s. 7 ???)
12.    Wygrać życie doczesne i wieczne, wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2005, s. 79 – 86.
13.    Odkryć, rozwijać, tworzyć…, w: Wspólny Dom, nr 3/2005, s. 10 – 14.
14.    Z życia do Życia, w: Niepokalana, nr 10(129)/2005, s. 2.
15.    Czy tolerancja jest gwarantem demokracji?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2005, s. 56 – 60.
16.    „Anioł radości”, czyli o młodości i miłości, wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2005, s. 105 – 108
17.    Wygrać życie doczesne i wieczne – wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, w: Zeszyty Formacji Duchowej, nr 28 (2005), Kraków, s. 130 – 139
18.    Santo Subito i ja…, w: Gdy myślę Ojczyzna…, red. Natalia Lipszyc, Ośrodek Kultury Ochoty, Warszwa 2005, s. 97 – 102

2006 r.:

19.    Był radosny, bo kochał. Wspomnienie o ks. Twardowskim, w: Nasza Droga, nr 3/2006, Kraków, s. 22 – 23
20.    Był radosny, bo kochał. Wspomnienie o ks. Twardowskim, w: Źródło, nr 8/2006, Kraków, s. 20
21.    Był radosny, bo kochał. Wspomnienie o ks. Twardowskim, w: Niedziela, nr 8/2006, Częstochowa, s. 11
22.    Był radosny, bo kochał. Wspomnienie o ks. Twardowskim, w: Wzrastanie, nr 203, Brzesko 2006, s. 16 – 17
23.    Zaprzyjaźnić się z Miłością. Wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, w: Wzrastanie, nr 203, Brzesko 2006, s. 2 – 3
24.    Religia w szkole czy w parafii? O jakich katechezach marzę…, w: Katecheta, nr 3/2006, Poznań, 76 – 78
25.    Był radosny, bo kochał. Wspomnienie o ks. Twardowskim, w: Mały Gość Niedzielny, nr 4/2006
26.    Kołysanki, czyli miłość na dobranoc, w: RRM, nr 5/2006
27.    Kołysanki, czyli miłość na dobranoc, w: Głos dla życia, nr 3/2006
28.    Jan Paweł II i lusterko sumienia, w: Wzrastanie, nr 204, Brzesko 2006, s. 5
29.    Moda na spacery, w: Wzrastanie, nr 207-208, Brzesko 2006, s. 36-37.
30.    Wywiadówki (nie)dalekiej przyszłości, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2006 (23), s. 79-80.
31.    Szkoła marzeń, w: Wzrastanie, nr 209, Brzesko 2006, s. 2-3.
32.    Zbigniew Rau, „Księga cnót”, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2006 (24), s. 88.
33.    Ewolucja materii a geneza człowieka. Darwin, Biblia i Rzeczywistość, w: Katecheta, nr 10/2006, 66-68.
34.    Sokoli wzrok ślepców, w: Wzrastanie, nr 211, Brzesko 2006, s. 13.
35.    Wywiadówki w (nie)dalekiej przyszłości, w: Katecheta, nr 11/2006, s. 71-73.
36.    Wychowanie albo przemoc, w: Katecheta, nr 12/2006, s. 72-74.
37.    Bóg powołuje, bo kocha. Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań, Jasna Góra, 20-22.10.2006, w: Katecheta, nr 12/2006, s. 74-77.
38.    O marzy Bóg?, w: List – ek z Nazaretu, nr 37, Boże Narodzenie 2006.
39.    Wstęp do książki polskiego wydania książki niemieckich autorów, Lindy Jarosh i Anselma Grüna „Królowa i kobieta dzika“, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2006

2007 r.

40.    Bierzmowanie – umacnianie mocnych, w: Żyć Ewangelią, styczeń – luty 2007 (nr 104), s. 20-21.
41.    Inteligenci przyszłości, w: Katecheta, nr 1/2007, s. 67-69.
42.    Pochodzenie człowieka: kwestia nauki czy wiary?, w: Zeszyty formacji katechetów, nr 1/2007, s. 75-78.
43.    Czerwony Kapturek i bajka prawdziwa, w: Katecheta, nr 2/2007, s. 53-54.
44.    Zakochanie, czyli co?, w: Rodzina RM, nr 3/2007, s. 24.
45.    Ekspert od HIV-a, w: Wzrastanie, nr 214, Brzesko 2007, s. 14-15.
46.    Dealer w szkole, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2007, s. 44
47.    Bajki dla dorosłych, w: Wzrastanie, nr 215, Brzesko 2007, s. 23.
48.    Radość od poczęcia, w: Głos dla Życia, nr 2/2007, s. 17.
49.    Personalizm E. Mouniera a wychowanie integralne, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2007, s. 49-54.
50.    Bóg powołuje, bo kocha, w: B. Stróżycki, Towarzyszenie młodym w odkrywaniu powołania życiowego, Poznań 2007, s. 108-114.
51.    Śpiewają z serca, w: Wzrastanie, nr 216, Brzesko 2007, s. 6-7.
52.    Wolność od wolności, w: Wzrastanie, nr 217, Brzesko 2007, s. 13.
53.    Męczennica tolerancji i demokracji, w: Mini Gazetka Historyczna, nr V (XLIII), Kraków, Maj 2007, s. 1 , 6-7.
54.    Ambasador radości, w: Mini Gazetka Historyczna, nr VI (XLIV), Kraków, Czerwiec 2007, s. 1, 6.
55.    Nastolatka z Nazaretu, w: Mini Gazetka Historyczna, nr VII – VIII (XLV – XLVI), Kraków, Lipiec - Sierpień 2007, s. 6-7.
56.    Fantazja czystej radości, w: Głos dla Życia, nr 5 (88), wrzesień/październik 2007, s. 16.
57.    Boże Narodzenie szczytem empatii, w: Katecheta, nr 12/2007, s.

2008 r.

58.    Marzenia polityków, w: Wzrastanie, nr 227, Brzesko 2008, s. 9.
59.    Twarze żyjące przyjaźnią, w: Zeszyty formacji katechetów
60.    Jak obalałam ustrój, w: Wzrastanie, nr 228, Brzesko 2008, s. 25.
61.    Wywiad z Maryją, w: Wzrastanie, nr 229, Brzesko 2008. S. 4.
62.    Zasłuchani w ciszę, w: Wzrastanie, nr 230, Brzesko 2008, s. 21.
63.    W: Zeszyty formacji katechetów,??
64.    Przyjaźń według Ewangelii, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2008, s. 54-56.
65.    Miłość stała się człowiekiem, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2008, s. 111-112.
66.    O miłości i radości – wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, W: Młodzi pytają o Boga, człowieka i chrześcijaństwo, Salwator, Kraków 2007, s. 27-37.
67.    Zaprzyjaźnić się z miłością - wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, W: Młodzi pytają o Boga, człowieka i chrześcijaństwo, Salwator, Kraków 2007, s. 38 – 43.
68.    Mądra miłość, czyli świętość - wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, W: Młodzi pytają o Boga, człowieka i chrześcijaństwo, Salwator, Kraków 2007, s. 76 – 90.
69.    Niezwykłość chrześcijaństwa i chrystofobia ideologów - wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, W: Młodzi pytają o Boga, człowieka i chrześcijaństwo, Salwator, Kraków 2007, s. 178 194.
70.    Ponowoczesność, grzech i radość nawrócenia - wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, W: Młodzi pytają o Boga, człowieka i chrześcijaństwo, Salwator, Kraków 2007, s. 213 – 234.
71.    Osoba, czyli kto?, w: M. Dziewiecki, Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008, s. 15-40
72.    Dekalog drogą do miłości, w: M. Dziewiecki, Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008, s. 100-132
73.    Wychowawca i wychowanek, czyli sejf i skarb, w: M. Dziewiecki, Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008, s. 159-176
74.    Życie wieczne pewne jak Miłość!, w: M. Dziewiecki, Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008, s. 236-263
75.    Bóg kocha i uczy kochać, w: M. Dziewiecki, Młodzi pytają o miłość, rodzinę i wychowanie, Salwator, Kraków 2008, 287-301
76.    „Kocham, więc jestem szczęśliwy” – wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, w: ks. Bogdan Bartołd (red.), Dziękujmy Bogu, Program Duchowy 28. WAPM, s. 57-65.
77.    Niezwykłość chrześcijaństwa i chrystofobia ideologów – wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, w: ks. Bogdan Bartołd (red.), Dziękujmy Bogu, Program Duchowy 28. WAPM, s. 126 – 142.
78.    Wolne związki, w: Wzrastanie, nr 234, Brzesko 2008, s. 10.
79.    Twierdzenia naukowców religią ponowoczesności, w: Obecni, nr 2/2008, s. 180-182.
80.    „18-te urodziny i Konstytucja”, w: P. Krzesicki (red.), M. Poręba (red.), Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum, WSiP, 2008, s. 91-92.
81.    Małe Betlejem, w: Wzrastanie, nr 236, Brzesko 2008, s. 11.
82.    Co dobrego mam czynić? Prof. Krzysztof Zanussi i młodzież, w: Katecheta, nr 12/2008.
2009 r.

83.    Religia w szkole czy w parafii?, w: Wychowawca, nr 1/2009, s. 15.
84.    Wychowanie w perspektywie personalistycznej, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2009, s. 39-47.
85.    Józef i Boża Księżniczka, w: Wzrastanie, nr 3/2009, s. 18
86.    Niezwykła przyjaźń, w:  Przewodnik Katolicki, nr 9/2009, s. 46-47
87.    Nadzieja, która nie zawodzi, w: Przewodnik Katolicki, nr 13/2009, s. 46-47
88.    Miłość: dobra mądrość i mądra dobroć, w: Przewodnik Katolicki, nr 18/2009, s. 46-47.
89.    Aborcja a prawa człowieka, w: Zeszyty formacji katechetów, 9/2009, s. 11-12.
90.    Poruszyć Niebo i Ziemię, w: Wzrastanie, nr 6/2009 , s. 8-9.
91.    Katolicy na studiach, w: Niedziela, nr 26/2009, s. 38
92.    Soli Deo na wakacjach, w: Niedziela, nr 26/2009, s. 38
93.    Demokracja ocenzurowana, w: Przewodnik Katolicki, nr 28/2009, s. 46-47.
94.    Ja i moje ciało. Analiza antropologiczna, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2009, s. 16-22.
95.    Młodość i priorytety, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2009, s. 18-20
96.    Dojrzałość, czyli władza nad własną wolnością, w: Przewodnik Katolicki, nr 32/2009, s. 46-47.
97.    Modlitwa: komunikowanie miłości, w: Przewodnik Katolicki, nr 34/2009, s. 46-47.
98.    Strony AA w Polsce, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 6/2009, s.38
99.    Moc miłości, w: Przewodnik Katolicki, nr 38/2009, s. 46-47.
100.    Młodość i priorytety, w: Przewodnik Katolicki, nr 40/2009, s. 46-47.
101.    Przeznaczenie Czu osobista decyzja, w: Przewodnik Katolicki, nr 44/2009, s. 46-47.
102.    Zaborcza miłość, w: Przewodnik Katolicki, nr 46/2009, s. 46-47.
103.    Okno, szyba czy horyzont, w: Przewodnik Katolicki, nr 50/2009, s. 46-47.
104.    ZESZYTY FORMACJI KATECHETÓW…
105.    Święty Mikołaj: mistrz bezinteresowności czy chwyt marketingowy?, w: Sygnały Troski, nr 12/2009, s. 6-7
106.    O świętości świeckich, w: Źródło, nr 51/2009, s. 14-15
107.    Pallotti-Hostel, w: Idziemy, nr 45/2009, s. 28
108.    Od psychologii przedmiotu do psychologii podmiotu, w: Kwartalnik edukacyjny, nr 2 (57)/ 2009, s. 83-89.
2010    r.
109.    Czas i miłość, w: Przewodnik Katolicki, nr 1/2010, s. 48-49
110.    12 Kroków AA i zasady ich realizacji, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1/2010, s. 38
111.    Radość i karnawał, w: Przewodnik Katolicki, nr 3/2010, s. 46-47.
112.    Świętość i wolność, w: Przewodnik Katolicki, nr 5/2010, s. 46-47.
113.    Demokracja a biblijna koncepcja człowieka, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2010, s. 17-38
114.    O jakich mężczyznach marzą kobiety?, w: Przewodnik Katolicki, nr 9/2010, s. 48-49
115.    AA w oczach psychologa, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2010, s. 40-41
116.    Poczuć głód dobra!, Przewodnik Katolicki, nr 11/2010, s. 48-49
117.    ASK Soli Deo: czyny na miarę miłości, w: Moja Rodzina, nr 3/2010, s. 26.
118.    Czy istnieje rzeczywistość?, w: Przewodnik Katolicki, nr 14/2010, s. 48-49.
119.    Powołany do wielkiej miłości – wywiad z ks. Markiem Dziewieckim na temat jego nowej książki „Kapłan. Mężczyzna mocny miłością”, w: Niedziela, nr 13/2010, s. 13.
120.    Być mężnym księdzem – wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, w: Magazyn Familia, nr 5/2010, s. 54-55.
121.    Kapłan - promotor świętości świeckich, w: Ks. Marek Dziewiecki, Mężczyzna mocny miłością, Częstochowa 2010, s. 155-159
122.    "Jak w telenoweli…" –  wzorce kobiecości w reklamach i serialach, w: Sygnały troski, nr 3/2010, s. 30.
123.    Mężczyzna, kobieta i miłość, w: Zeszyty Formacji katechetów, nr 2/2010, s. 15-20.
124.    O największym cudzie, czyli o rozwoju dzieci i młodzieży, W Naszej Rodzinie, nr 4/2010, s. 32-34
125.    Ja i moje ciało we mnie. Analiza antropologiczna, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2010, s. 28-32.
126.    Tłum czy osoba?, w: Przewodnik Katolicki, nr 19/2010, s. 48-49.
127.    Więź czy uwięzienie?, w: Przewodnik Katolicki, nr 21/2010, s. 48-49.
128.    ASK Soli Deo: Życie jest piękne!, w: Przewodnik Katolicki, nr 21/2010, s. 32.
129.    Miłość i więzi, w: Sygnały Troski, nr 6/2010, s. 16-17.
130.    Uczucia są ważne, w: Przewodnik Katolicki, nr 24/2010, s. 48-49
131.    Więzi czy uwięzienie, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2010, s. 17-19
132.    Wakacje to pomysł Boga, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2010, s. 27-30
133.    Wychowanie to przejaw miłości bliźniego. Wywiad z ks. M. Dziewieckim, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2010, s. 5-7
134.    Patriota i obywatel, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2010, s. 20-24
135.    Fascynować drogą błogosławieństwa. Wywiad z ks. M. Dziewieckim, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 3/2010, s. 101-102
136.    Wola Boga i wolność człowieka, w: Przewodnik Katolicki, nr 27/2010, s. 48-49
137.    Zakochanie, miłość i RADOŚĆ, w: Przewodnik Katolicki, nr 28/2010, s. 48-49
138.    Łaska, miłość i wolność, w: Przewodnik Katolicki, nr 30/2010, s. 48-49.
139.    Miłość wyzwala, w: Przewodnik Katolicki, nr 35/2010, s. 48-49.
140.    Czułość i seksualność, w: Przewodnik Katolicki, nr 37/2010, s. 48-49.
141.    Witaj Uczelnio! Soli Deo, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2010, s. 37-38
142.    Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 5/2010, s. 41-42
143.     Młodość, miłość i marzenia – z Magdaleną Korzekwą rozmawia Anna Mularska, w: Niedziela Podlaska, nr 35 (819), s. 6-7.
144.    Wychowanie w perspektywie personalistycznej (rozmowa z ks. M. Dziewieckim), w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 4/2010, s. 8-16.
145.     Wartości chronią człowieka, w: Przewodnik Katolicki, nr 42/2010, s. 48-49
146.     Wyjście na spotkanie Miłości, w; Trzeźwymi Bądźcie, nr 6/2010, s. 6-9
147.     Bóg rodzi się w rodzinie, w; Trzeźwymi Bądźcie, nr 6/2010, s. 39

2011    r.

148.     I (niepotrzebnie) zamieszkali razem, w: Przewodnik Katolicki, nr 1/2011, s. 48-49
149.     Świętość: normalność, która fascynuje, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1/2011, s. 37-39
150.     Ku wiecznej przyszłości, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 1/2011, s. 43-44
151.    Czy miłość potrzebuje słów?, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 1/2011, s. 5-9
152.    Aborcja a prawa człowieka, w: Głos dla Życia, nr 1/2011, s. 17
153.    Gadu-gadu, ale z kim, o czym i po co?, w: Sygnały Troski, nr 2/2011, s. 20-21
154.     Piękniejsza wersja siebie – wywiad Piotra Sachy z M. Korzekwą, w: Mały Gość, nr 3/2011, s. 14-15
155.     Oblicza cierpienia, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2011, s. 27-30
156.     Przeprosiny i wybaczenie, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2011, s. 39-41
157.     VIII Stacja Drogi Krzyżowej, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 2/2011, s. 28-29
158.     Powołani do wielkiej miłości, w: Niedziela, nr 12/2011, s. 26-27
159.    Wychowanie to przejaw miłości bliźniego – wywiad z ks. Markiem Dziewieckim, w: Zeszyty Formacji Katechetów, nr 2/2011, s. 20-22
160.     Bądźcie zdecydowani iść pod prąd, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2011, s. 14-15
161.     Chrześcijaństwo integralne, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 3/2011, s. 43
162.     Rzeczy czy przyjaciele?, w: Sygnały Troski, nr7-8/2011, s. 11
163.     Warto zobaczyć Asyż, w: Trzeźwymi Bądźcie, nr 4/2011, s. 36-39