Magdalena Korzekwa

Marzenia o miłości i radości...

„Trudno jest żyć bez radości. Codzienność wydaje się wtedy szara, a zwykłe obowiązki stają się nieznośnym ciężarem. Nic i nikt nas nie cieszy.
Im więcej w nas smutku, tym bardziej tęsknimy za radością, a jednocześnie tym bardziej uświadamiamy sobie to, że należy ona nie tylko do
najbardziej upragnionych, ale też do najbardziej deficytowych dóbr na tej ziemi. (…) Radość nie jest ani sensem, ani celem naszego życia,
ale daje nam umocnienie, którego potrzebujemy, by wytrwać w miłości do końca."
Fr. książki: pt. „Niezawodna radość” (Wyd. eSPe, Kraków 2007)

czwartek, 17 maja 2012

Właśnie ukazała się nowa książka

Już jest! Właśnie ukazała się nowa książka, której jestem współautorką. To pierwsza moja książka wydana jako e-book. Zapraszam do Klubu Libenter.pl i do lektury! (Bezpłatnie można pobrać krótki fragment:)
http://www.libenter.pl/ebook/wychowanie-personalistyczne
 Pozdrawiam serdecznie!

"Dlaczego dziś, choć tak wiele czasu poświęca się edukowaniu wychowawców, efekty wychowania są coraz bardziej marne? Z takim pytaniem mierzą się Magdalena Korzekwa i ks. Marek Dziewiecki, podpowiadając jednocześnie, jak można wyjść z tej niedobrej sytuacji.

Warto postawić sobie pytanie: dlaczego jest aż tak źle, skoro jest aż tak dobrze? Sądzę, że głównym źródłem obserwowanego obecnie kryzysu wychowania jest ideologizacja pedagogiki na niespotykaną dotąd skalę. Na początku XXI wieku dominujące systemy pedagogiczne opierają się bowiem na ideologicznych fikcjach, a nie na empirycznych obserwacjach. Fakt ten w dużym stopniu związany jest z kontekstem kulturowym, zwanym postmodernizmem czy ponowoczesnością. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ponowoczesności jest bowiem ucieczka od twardej rzeczywistości w świat miłych fikcji – pisze ks. Marek Dziewiecki, wskazując następnie konsekwencje tej ideologizacji.

Aby powrócić do odpowiedzialnego wychowania chrześcijaństwo proponuje odwołanie się do pedagogiki realistycznej, która bazuje na zdroworozsądkowym rozumieniu wychowanka – uznaniu jego wartości, ale i jego słabości.

Książka składa się z trzech części. W pierwszej Magdalena Korzekwa przybliża podstawy teoretyczne personalizmu Emmanuela Mouniera, wskazując aspekty tego systemu odnoszące się do pedagogiki i wychowania.

W drugiej części ks. Marek Dziewiecki kreuje obraz pedagoga na miarę wyzwań XXI wieku. Wskazuje na aspekty wychowawcze, profilaktyczne, terapeutyczne pracy pedagoga, ale przede wszystkim kładzie nacisk na to, że dziś potrzeba pedagogów-świadków.

Trzecia część to z kolei interesujący wywiad Magdaleny Korzekwy z ks. Dziewieckim, który można potraktować jako swoiste podsumowanie pogłębiające treści omówione w poprzednich częściach. Wywiad pomoże też czytelnikowi w utrwaleniu wiadomości znajdujących się w książce.

Publikacja w sposób szczególny powinna trafić do tych, którzy zajmują się wychowywaniem i edukowaniem dzieci. Może być odtrutką na treści, jakie podaje nam dzisiejsza kultura. Pedagog znajdzie również wiele podpowiedzi, które będzie mógł wykorzystać w swojej praktyce wychowawczej. Publikacja będzie cenna również jako rodzaj poradnika dla rodziców, który podpowie, jak w sposób właściwy traktować swoje dzieci."